Přepravní podmínky


Přepravní podmínky autobusových linek společnosti ABOUT ME s.r.o. jsou dány zejména:

  • Smluvními přepravními podmínkami linek Pražské integrované dopravy a MHD.
  • Tarifem Pražské integrované dopravy (PID).
  • Přepravním řádem pravidelných autobusových linek.

Zkrácené znění přepravních podmínek Pražské integrované dopravy je umístěno v autobusech, tramvajích ve stanicích metra a lanové dráze na Petřín. Plné znění přepravních podmínek je ke shlédnutí na Centrálním dispečinku MHD v ul. Na Bojišti 10, Praha 2, v info centrech Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s., a na internetových stránkách organizace ROPID.