Zájemci o zaměstnání volejte na  774 998 618 nebo vyplňte přímo náš Dotazník uchazeče

logo

Vyplňujte hůlkovým písmem. Pokud je na výběr více možností, správnou možnost, prosíme, označte.

O jaký druh pracovního poměru máte zájem?
Kontaktní údaje uchazeče
Osobní údaje uchazeče
Adresa a spojení na uchazeče

Jste v evidenci úřadu práce?
Jste v současné době zaměstnán?
PRAXE / Poslední zaměstnání
Důchod
Starobní
Invalidní stupeň 1
Invalidní stupeň 2
Invalidní stupeň 3
Platné dopravně-psychologické vyšetření
Platné školení o profesní způsobilosti řidiče
Je proti Vám vedeno exekuční řízení

Podpis uchazeče* ....................................................

*Svým podpisem prohlašuji, že jsem nic nezamlčel (a) a uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím se zpracováním osobních údajů dle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.


NÁŠ TIP: vyhledejte si aktuální odjezd z Vaší zastávky prostřednictvím zastávkové odjezdové tabule PID od Ropidu. Pro hledání pražských zastávek musíte hledat pod písmenem P. Aktuální pozici autobusu si můžete prohlédnout na mapě. To vše na odkazu: www.mpvnet.cz/pid

logo